Mobilno spremljanje zdravja s pomočjo spletne strani MYHEALTHAPPS.net

Podjetje Janssen je novembra 2013 podprlo predstavitev nove mednarodne spletne strani www.MYHEALTHAPPS.NET. Namen te spletne strani je pomagati bolnikom in javnosti pri iskanju pomembnih zdravstvenih aplikacij za pametne telefone, ki jim lahko najbolj pomagajo ohraniti čim boljše zdravje in telesno kondicijo. Vsi ljudje, pa naj bodo zdravi, invalidi ali kronični bolniki, se pri prizadevanju za čim boljše zdravje in telesno kondicijo vsak dan srečujejo z različnimi, zapletenimi izzivi. Da bi bili zdravi, moramo nekateri spremeniti življenjski slog ali življenjske razmere ali pa celo zamenjati službo...

Več novic

Tiha pandemija: Z inovativno politiko v boj proti hepatitisu C

Poročilo Enote za obveščanje časopisa Economist (Economist Intelligence Unit), ki ga je podprlo podjetje Janssen Kot navaja Enota za obveščanje časopisa Economist v poročilu z naslovom Tiha pandemija: Z inovativno politiko v boj proti hepatitisu C, se bodo morale vlade po..

Raziskava o poznavanju raka na jetrih in virusnega hepatitisa

Podjetje Janssen je 17. oktobra predstavilo rezultate nove raziskave, ki je obeležila oktober kot mesec ozaveščanja o raku na jetrih. Raziskava je pokazala, da splošna javnost ne ve dovolj o virusnem hepatitisu in njegovi povezavi z rakom na jetrih: približno..

Diabetes med recesijo

Vpliv gospodarske recesije na obvladovanje diabetesa v Evropi "Diabetes med recesijo" je poročilo, pripravljeno po naročilu sektorja za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (EMEA) podjetja Janssen, v katerem je z vidika bolnikov in splošnih zdravnikov podrobno predstavljen vpliv nedavne gospodarske recesije..

Najproduktivnejše farmacevtske družbe zadnjih desetih let

Družbo Janssen so v Združenih državah razglasili za najbolj produktivno farmacevtsko družbo zadnjih desetih let. Družbi Janssen, ki je..

Podjetje Janssen je del novega inovacijskega centra

Družba Johnson & Johnson je 13. marca oznanila, da bo v Londonu odprla svoj inovacijski center. Njegov cilj bo spodbujati najboljše svetovne znanstvene raziskave v zgodnji fazi in pospeševati razvoj novih zdravstvenih rešitev. Podjetje Janssen bo kot farmacevtski del družbe..

Naša prizadevanja za dobro žensk in otrok po svetu

Podjetje Janssen se je prek svoje matične družbe Johnson & Johnson zavezalo, da bo pomagalo uresničiti razvojne cilje tisočletja, ki so jih sprejeli Združeni narodi. Gre za osem prednostnih nalog, ki so jih določili ZN in ki naj..

Pod drobnogledom

  • Nasvetnik za življenje s HIV

  • Osnovna navodila in dnevnik zdravljenja

  • Vodič za svojce in negovalce starejših z vedenjskimi in psihičnimi spremembami pri demenci

  • Knjižica za pomoč bolnikom z rakom in njihovim svojcem

  • Knjižica za bolnike z ledvično boleznijo in bolnike s končno odpovedjo ledvic