Kazalnik družbene vključenosti pri duševni motnji

Raziskava, v kateri so ocenjevali, s kakšnimi težavami se pri vključevanju v družbo spoprijemajo ljudje z duševno motnjo, je potekala v 28 državah članicah Evropske unije, na Norveškem in v Švici. Glede na različne kazalnike so ocenili podporo, ki jo države zagotavljajo ljudem z duševno motnjo. Izsledki raziskave so objavljeni v t. i. beli knjigi Duševno zdravje in družbena vključenost (White paper Mental health and integration). Poročilo (v angleškem jeziku) je dostopno na tej povezavi. Raziskava je pokazala primere dobre prakse, vendar tudi dolgo pot,..

Več novic

Tiha pandemija: Z inovativno politiko v boj proti hepatitisu C

Poročilo Enote za obveščanje časopisa Economist (Economist Intelligence Unit), ki ga je podprlo podjetje Janssen Kot navaja Enota za obveščanje časopisa Economist v poročilu z naslovom Tiha pandemija: Z inovativno politiko v boj proti hepatitisu C, se bodo morale vlade po..

Mobilno spremljanje zdravja s pomočjo spletne strani MYHEALTHAPPS.net

Podjetje Janssen je novembra 2013 podprlo predstavitev nove mednarodne spletne strani www.MYHEALTHAPPS.NET. Namen te spletne strani je pomagati bolnikom in javnosti pri iskanju pomembnih zdravstvenih aplikacij za pametne telefone, ki jim lahko najbolj pomagajo ohraniti čim boljše zdravje in..

Raziskava o poznavanju raka na jetrih in virusnega hepatitisa

Podjetje Janssen je 17. oktobra predstavilo rezultate nove raziskave, ki je obeležila oktober kot mesec ozaveščanja o raku na jetrih. Raziskava je pokazala, da splošna javnost ne ve dovolj o virusnem hepatitisu in njegovi povezavi z rakom na jetrih: približno..

Diabetes med recesijo

Vpliv gospodarske recesije na obvladovanje diabetesa v Evropi "Diabetes med recesijo" je poročilo, pripravljeno po naročilu sektorja za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (EMEA) podjetja Janssen, v katerem je z vidika bolnikov in splošnih zdravnikov podrobno predstavljen vpliv nedavne gospodarske recesije..

Najproduktivnejše farmacevtske družbe zadnjih desetih let

Družbo Janssen so v Združenih državah razglasili za najbolj produktivno farmacevtsko družbo zadnjih desetih let. Družbi Janssen, ki je..

Podjetje Janssen je del novega inovacijskega centra

Družba Johnson & Johnson je 13. marca oznanila, da bo v Londonu odprla svoj inovacijski center. Njegov cilj bo spodbujati najboljše svetovne znanstvene raziskave v zgodnji fazi in pospeševati razvoj novih zdravstvenih rešitev. Podjetje Janssen bo kot farmacevtski del družbe..

Pod drobnogledom

  • Nasvetnik za življenje s HIV

  • Osnovna navodila in dnevnik zdravljenja

  • Vodič za svojce in negovalce starejših z vedenjskimi in psihičnimi spremembami pri demenci

  • Knjižica za pomoč bolnikom z rakom in njihovim svojcem

  • Knjižica za bolnike z ledvično boleznijo in bolnike s končno odpovedjo ledvic